Płatności

W obecnej chwili jedyną formą płatności jest przelew na konto:
ARTOWANIA Magdalena Barczyk Monteiro
mBank 85 1140 2004 0000 3202 5908 0594
Na życzenie istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.