Zwrot

Biżuteria, która sprzedawana jest w mojej galerii może zostać zwrócona jeśli nie spełnia oczekiwań klienta w ciągu 14 dni od daty zakupienia przedmiotu. Warunkiem zwrotu jest odesłanie jej wraz z paragonem/fakturą VAT w oryginalnym opakowaniu.
Biżuteria nie może posiadać jakichkolwiek oznak użytkowania.
Aby zwrot został szybko rozpatrzony należy przesłać email na adres mailowy galerii z informacją, że zakupiony przedmiot zostanie zwrócony. W odpowiedzi klient otrzyma adres, na który należy odesłać zakupioną pracę.
Po otrzymaniu zwrotu zakupionego przedmiotu, klient otrzyma zwrot należnej kwotę na konto bankowe w przeciągu 7 dni roboczych.
Wszelkie koszty związane z przesyłką ponosi klient.
W przypadku niedotrzymania powyższych warunków zwrot nie będzie rozpatrywany.
W przypadku zwrotu towaru, który jest wadliwy koszt przesyłki ponosi galeria.